Blockchain Türkiye Platformu İlk Meyvelerini Verdi

İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri kabul edilen Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının arttırılması amacıyla 8 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) kuruldu. BCTR daha bir yılını doldurmadan Blockchain konusunda dört ana başlıktan oluşan bir rapor hazırladı ve bu raporu kamuoyuyla paylaştı.

Blockchain Türkiye Platformu

2018 Haziran’da kurulmasının ardından 5 Ekim 2018’de ilk toplantısını gerçekleştiren BCTR’nin 37’si platin, 25’i altın olmak üzere 15 farklı sektörden 62 üyesi bulunuyor. Ayrıca platform, içlerinde T.C. Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK-BİLGEM, TÜBİSAD, MÜSİAD gibi kurumların ve çeşitli üniversitelerin de bulunduğu 10 işbirliği anlaşması ile arzu edilen kamu, özel sektör ve sivil toplum birlikteliği için aracı olma görevini de üstleniyor.

Blockchain Türkiye Platformu çatısı altında üyeler ve işbirliği içinde olunan kurumların katılımı ile Blockchain üzerine çalışacak dört ana çalışma grubu belirlendi. Bunlar:

  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri
  • Üretim, Lojistik ve Ulaşım
  • Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler

Dört çalışma grubunun da yoğun mesai harcayarak oluşturduğu raporlar Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dile hazırlandı.

Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Çalışma Grubu: Dijital Kimlik Raporu

BCTR bu raporunda insanlığın ortaya çıktığı zamandan günümüze kadar oluşan kimlik problemine ve bu problemin “dijital kimlik” ile nasıl çözülebileceğine değiniyor. Platform paylaştığı basın bülteninde raporla ilgili şu açıklamalara yer veriyor:

BCTR ‘Bankacılık, Finans ve Sigortacılık’ Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda, dijital kimliğin neden önemli olduğu ve örnek kullanım senaryolarından yola çıkılarak ekosistem paydaşları belirlendi. Rapor, dijital kimliğin hemen tüm sektörlerde kullanım alanı bulunup kamu ve özel paydaşların bir araya gelmesi ile daha büyük etki yaratmasının mümkün hale geldiğini vurguluyor ve bu süreç içinde Blockchain teknolojisinin rolünü, faydasını ve dezavantajlarını etraflıca ele alıyor.

Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu: Tedarikçi Tanıma Platformu Raporu

Blockchain Türkiye Platformunun dört çalışma kolundan biri olan bu grup da tedarik zinciri süreçlerinde yaşanan problemlere değiniyor. Bu problemlerin Blockchain ile rahatlıkla çözülebileceğini ifade eden rapor için platform şu açıklamayı yapıyor:

BCTR ‘Üretim, Lojistik ve Ulaşım’ Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor, bahsedilen problemleri çözmek adına Blockchain tabanlı bir Tedarikçi Tanıma Platformu çözümü ortaya koyuyor. Bu çözüm teknik gereksinimlerden ziyade farklı tarafların içinde bulunduğu bir uzlaşma modeli oluşturmayı analiz ediyor ve bu model içinde uygulanması gereken süreçleri ele alıyor.

Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu: Dünyada Blokzinciri Regülasyonları ve Uygulama Örnekleri

Platform, tüm dünyadaki güncel Blockchain düzenlemelerini karşılaştırarak hazırladığı bu raporda hukuki gelişmeler yönünden iki seçenek bulunduğunu ifade etti. Bu seçeneklerden ilki Blockchain teknolojisini mevcut mevzuatlar altında düzenlemelere tabii tutmak. İkincisi ise doğrudan düzenlemeler yapmadan önce kurumların nasıl tepki verdiğini görerek ihtiyaç doğrultusunda mevzuatlar hazırlamak…

BCTR yaptığı resmi basın açıklamasında bu raporla ilgili şunları dile getirdi:

Çalışma kapsamında, dünyada hâlihazırda hazırlık aşamasında olan ve tamamlanmış mevzuat çalışmaları, günümüzde karşımıza çıkan uygulama alanları ile birlikte ana hatlarıyla ele alındı. Sonuçta BCTR olarak Blokzinciri teknolojisine ilişkin regülasyon ihtiyacı ve benimsenmesi gereken politikalara dair görüşlerimiz okuyucularımızın dikkatine sunuldu.

 

Kaynak: Cointurk

Bilal Yağcı

Öncekini Oku

Analist Tahmini: Bitcoin Zirveyi Bir Daha Ne Zaman Görecek?

Sonrakini Oku

Altcoin’lerin Toplanma Süreci Devam Ediyor Mu?

Bir Cevap Yazın